Makina Exper nedir?

İncelenecek yada incelenmiş olan makinelerin detaylı bir şekilde (gerekirse test cihazları kullanarak) Alıcı yada talepte bulunan firmaya mevcutta bulunan arızalarını yada oluşabilecek arızaların Uzman servis Personeli tarafıdan sunulmasıdır.

Nasıl yapılır ?

Müşteri talebine göre incelenek makine için Alıcı yada Müşteri makine exper bölümünden direk olarak talepte bulunur.Sıfırgibi Servis personeli  talebi inceler ve talepte bulunan firmaya teklif gönderir.Teklifin onaylanması ile birlik uzman servis personeli Makinanın bulunduğu konumda gerekli cihazları ile birlikte bir exper raporu oluşturur ve müşteriye sunar.

Exper bağlayıcılığı nasıldır?

Exper raporu tamamen Sıfırgibi makine Uzman servis ekibinin ön görüsü ile sunulmaktadır.Hiç bir kurum yada kişiler için bağlayacılık sağlamaz.
bunun için Talepte bulunan firma yada kişiler exper raporu ile ilgili Sıfırgibi makina'dan herhangibir hak talep edemez.